Actief meedenken?

Cliëntenraad

Spectrum GGZ heeft een actieve cliëntenraad. Cliënten kunnen direct invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die men ontvangt. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad.

Een cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. Bent u cliënt bij Spectrum GGZ of heeft u in het verleden zorg gehad bij ons, dan zoeken we u! U kunt als lid van de cliëntenraad het verschil maken.

Helpt u mee de zorg beter te maken? Kijk bij de vacatures voor meer informatie!

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009