Overtref uzelf

Specialismen

Spectrum GGZ is een medisch specialistische instelling voor ambulante interculturele curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met een hoofdvestiging in Den Haag en diverse werklocaties in Nederland. We bieden zorg aan elke wereldburger vanaf 18 jaar of ouder.

Ons team beschikt over een brede talenkennis. Naast het Nederlands spreken we onder meer Turks, Marokkaans, (Klassiek) Arabisch, Hindoestaans, Hindi, Urdu, Iraans, Afghaans, Bosnisch, Chinees (Kantonees), Frans, Duits, Spaans, Portugees, Italiaans en Engels.

Spectrum GGZ heeft een aanbod in:
de generalistische basis-ggz (GBGGZ);
de gespecialiseerde-ggz (SGGZ).

Inclusie: wanneer kunt u ons inschakelen?

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een (relatief nieuwe) stroming binnen de psychologie. Binnen de positieve psychologie gaat het hoofdzakelijk over drie onderwerpen:

  • positieve ervaringen die mensen kunnen hebben, zoals geluk, hoop en liefde;
  • positieve eigenschappen, zoals vitaliteit, doorzettingsvermogen en wijsheid;
  • positieve instituties oftewel manieren waarop instellingen een positief verschil kunnen maken binnen de maatschappij.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) onderscheidt drie componenten van welbevinden met betrekking tot onze gezondheid: emotioneel welbevinden, psychologisch welbevinden en sociaal welbevinden.

Volgens een rapport van het Trimbos-instituut kent het psychisch welbevinden verschillende dimensies:

  • Doelgerichtheid, een gevoel van richting in het leven en de ervaring van zin in heden en verleden.
  • Persoonlijke groei, een gevoel van voortgaande ontwikkeling, een perceptie van de eigen persoon als groeiend en ontwikkelend.
  • Autonomie, zelfbepaling, weerstand tegen de sociale druk om op een bepaalde manier te denken.
  • Omgevingsbeheersing, effectief gebruik van je mogelijkheden.
  • Zelfacceptatie, herkenning en acceptatie van de eigen persoon, inclusief positieve en negatieve eigenschappen.
  • Positieve relaties, vertrouwensvolle relaties met anderen, bezig met het welzijn van anderen.

Bij Spectrum maken we gebruik van elementen van deze stroming.

Behandelvormen

Individuele therapie

Bij individuele therapie is er doorgaans sprake van één patiënt met één behandelaar. De 1-op-1 setting is voldoende om de behandeling vorm te geven en aan de klachten te werken. Er spelen geen anderen mee in aanleiding of oorzaak van de klachten. Als er meerdere behandelaars met u werken in de behandeling, spreken we van een multidisciplinaire behandeling of co-behandeling.

Groepstherapie

Bij groepstherapie is er doorgaans sprake van meerdere patiënten en eventueel ook meerdere behandelaars. Patiënten met min of meer dezelfde klachten kunnen bij elkaar in een groep worden gezet (lotgenotencontact) of er wordt een centrale groep georganiseerd waarbij patiënten met diverse klachten baat kunnen hebben, bijvoorbeeld psycho-educatie groepen of bewegingsgroepen. Een groepstherapie wordt vaak aanvullend op de individuele therapie gegeven.

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie staat het systeem van een patiënt centraal. Daarmee wordt in vakjargon de familie (bijv. ouders, broers, partner, kinderen) of relaties (bijv. vrienden, collega’s, buren) bedoeld.

De systeemtheorie is gericht op de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen en binnen systemen, wat in de praktijk vaak vereenvoudigd wordt door alleen naar bepaalde aspecten uit het systeem te kijken. De opstelling van een of meerdere mensen in uw nabije omgeving kunnen een invloed hebben op uw klachten. Binnen de systeemtherapie kunnen deze mensen in uw behandeling worden betrokken. Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie.

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009