Overzichtelijk middels een stroomdiagram

Onze werkwijze

In onderstaand stroomdiagram treft u onze werkwijzen en de fasen van die u zult doorlopen als cliënt.

Uw zorgvraag

U loopt vast op uw mentaal functioneren. U ervaart het leven even als moeilijk draagbaar. Er is sprake van depressie, angsten, u eet en slaapt slecht en u weet niet wat u hiermee aan moet. U vindt het belangrijk dat u met een gedragsdeskundige kan spreken die uw cultuur goed kent en beroepsgeheim hanteert. Bij Spectrum hebben wij de ervaring en vakkennis om u bij te staan. Er zijn korte wachtlijsten, dus u kunt binnen enkele weken terecht!

Read more

Doorverwijzing huisarts

Bij de huisarts bespreekt u uw mentale klachten, deze geeft u een geldige verwijsbrief mee of stuurt deze naar ons toe via de fax of ZorgDomein. U mag altijd ook nog even een vrijblijvend kennismakingsgesprek met ons plannen. We houden rekening met uw taal en cultuur.

Read more

Intakefase

We starten met de intakefase als we uw verwijsbrief van de huisarts hebben ontvangen. Over het algemeen is de intaker een mede-behandelaar, bijv. een psycholoog. Hierbij nemen we rustig de tijd om naar u te luisteren. Ook nemen we diverse vragenlijsten af, zodat we een objectief beeld krijgen van de klachten. Ook stellen we u op de hoogte van uw rechten en plichten.

Read more

Diagnostische fase

De intakefase wordt afgesloten met het diagnostische fase. Een regiebehandelaar (bijv. een psychiater, psychotherapeut of gz-psycholoog) bekijkt het intakeverslag en de testresultaten uit de vragenlijsten en gaat vervolgens met u in gesprek, zodat er een behandeldiagnose kan worden gesteld. Deze diagnose is gebaseerd op DSM-V.

Read more

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek is het onderzoek door een psychiater of een arts. Zij kunnen ook een behandeldiagnose stellen, maar kunnen vooral ‘dieper’ naar de situatie kijken. Ook kan het nodig zijn dat u (tijdelijk) medicatie krijgt voorgeschreven. Het is niet altijd nodig om een een psychiatrisch onderzoek te plannen.

Read more

Multidisciplinair overleg (MDO)

Nu de intakefase is afgerond, bespreekt het behandelteam kort de casuïstiek in een intern intercollegiaal overleg, het MDO. Hier wordt het definitieve behandelplan (met behandeldoelen, behandelinterventies en evaluaties) alsook de definitieve behandelaarskeuze voorgesproken. U bent hier niet bij.

Read more

Het adviesgesprek

Het voorgesproken behandelplan wordt aan u voorgelegd. In dit gesprek adviseert uw behandelaar u over de diagnose, de behandeldoelen, uw rechten / plichten en de verdere gang van zaken. Het behandelplan (behandelovereenkomst) wordt in tweevoud uitgeprint en bij akkoord ondertekend door de behandelaar en de cliënt. Uw behandelaar maakt een brief klaar met alle bevindingen en stuurt deze naar uw huisarts. Als u dat beslist niet wilt, kunt u dat uiterlijk op het adviesgesprek melden.

Read more

Behandelfase

De behandeling is gericht op de aanpak en vermindering van uw mentale klachten. Deze kan bestaan uit individuele therapie en/of groepstherapie. Daarnaast kan al dan niet sprake zijn van medicamenteuze ondersteuning. Het kan gaandeweg de behandeling voorkomen dat een behandelplan moet worden bijgesteld, op uw of onze wens. Dit bespreken we altijd samen.

Read more

Nazorgfase

Uiteindelijk komen we op een punt waarbij uw klachten zullen afnemen. Op uw of ons verzoek zullen we de behandeling afbouwen en beëindigen. We maken nog een of twee afspraken voor “vinger aan de pols”-contact, zodat we nog voor u kunnen klaarstaan. Dit noemen we terugvalpreventie: we voorkomen dat u terugvalt.

Read more

Afsluiten behandeling

Na de nazorgfase zijn, als het goed is, uw klachten afgenomen en is er sprake van voldoende stabilisatie in uw mentale gezondheid. Na een laatste gesprek bent u officieel uitbehandeld. We sluiten uw dossier af en we sturen een ontslagbrief naar uw huisarts ter kennisgeving.

Read more
Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009