Unieke zorgprogramma’s alleen bij Spectrum GGZ

Zorgaanbod

Spectrum GGZ is ambitieus en vernieuwend. We doen dingen anders dan anderen. We willen onszelf verbeteren en het streven om u zo goed mogelijk te helpen is eindeloos. Lees hier wat we zoal doen om u te helpen.

Spectrum GGZ biedt projecten, groepen en cursussen gericht op het voorkomen of verminderen van psychische problemen. Dit doen wij in de vorm van psycho educatiegroepen, als onderdeel van een behandeling, of vanuit voordrachten in sociaal-maatschappelijke verenigingen / stichtingen.

Tijdens deze voordrachten zullen een of meerdere gedragsdeskundigen van Spectrum in een interactieve en boeiende presentatie de toehoorder meenemen in kennis en inzichten. Deze diensten zijn gericht op preventie.

Spectrum GGZ biedt consultatie en voorlichting aan beroepsgroepen, familieleden en vrijwilligers die met psychische/psychiatrische problemen in aanraking komen. Hierin staat onze kennis over culturen en religie centraal.

In het bijzonder verzorgen wij deze diensten tegen een geringe vergoeding aan overheidsinstellingen en diverse hulpverlenende instanties.

U wenst zelf onderzocht te worden in het kader van een second opinion, een arbeidsgeschil, rechtszaak of uw behandelaar vindt dat dit nodig is. Afhankelijk van de vraagstelling behelst een onderzoek een anamnesegesprek, vragenlijsten, interviews en testen. Het onderzoek wordt verdeeld over een aantal dagdelen en wordt in samenspraak met u ingepland. Na afronding van het onderzoek vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin de resultaten met u besproken worden; ook vindt er uitgebreide rapportage plaats. Een deel van het onderzoek wordt mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is geen wachttijd voor onderzoek!

Mogelijke redenen voor onderzoek kunnen zijn:

  • Het is niet duidelijk wat er aan de hand is.
  • De behandeling is vastgelopen.
  • Er zijn speciale vragen naar geheugen, aandacht, intelligentie en concentratie.
  • Er is een (vermoeden van) een persoonlijkheidsstoornis of andere specifieke psychiatrische aandoeningen.

Ons doel is om de behandelmogelijkheden te onderzoeken en zo goed mogelijk te begrijpen wat er met de patiënt aan de hand is. En dan zowel over zowel de aard als de ernst van de problemen. Welke psychiatrische aandoeningen zijn er en hoe kunnen een patiënt en de naaste betrokkenen het beste daarmee omgaan?

Soorten Psychodiagnostisch Onderzoek:

  • Intelligentieonderzoek;
  • Neuropsychologisch onderzoek: een onderzoek naar verschillende psychologische functies zoals concentratie, geheugen, planning, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden;
  • Persoonlijkheidsonderzoek: een onderzoek naar de sterke en zwakke persoonlijkheidseigenschappen en het kunnen omgaan met stress;
  • Specifieke psychiatrische beelden: een onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, autisme, psychose, trauma, depressie en angststoornissen.

Bij geestelijke problemen is er vaak sprake van spijt, schuldgevoelens of schaamte. Hierdoor kunt u blijven hangen in een trauma. Het is dan ook verstandig om professioneel hulp te aanvaarden. Het kan namelijk iedereen overkomen, maar als u er niets aan doet blijft u er alleen mee rondlopen en lossen de problemen niet vanzelf op. Bij Spectrum hanteren we een breed aanbod van behandelprogramma’s. Als wij u gaan helpen met uw geestelijke problemen, spreken we van behandeling. We bieden verschillende vormen van behandeling (behandelinterventies) aan:

PSYCHOTHERAPIE

Psychotherapie is een verzamelnaam voor een aantal vormen van therapeutische methodieken, welke zich richten op psychosociale problemen psychiatrische stoornissen. Het doel is om de levenssituatie van een patient weer leefbaar te maken. We kijken met u naar uw leven en helpen u met het vinden van oplossingen en antwoorden op moeilijke vraagstukken, het meer effectief benutten van uw eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van inzichten, kennis en vaardigheden en het versterken van de eigen sociale redzaamheid.

FARMACOTHERAPIE

Farmacotherapie is de benaming voor behandeling van (psychische) ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen. Het betreft dus de behandeling met het toedienen van medicatie.

AUTOBIOGRAFISCH SCHRIJVEN (NARRATIEVE PSYCHOLOGIE)

De narratieve psychologie is een therapeutische methode waarbij men uitgaat van de de veronderstelling dat mensen hun identiteit construeren door het vertellen van verhalen over zichzelf en over wat hen overkomt. Hierbij wordt vooral stilgestaan bij hoe de identiteit van een persoon wordt geconstrueerd. De wijze waarop iemand verteld zegt vaak ook iets over de klachten. Door het emotioneel beladen narratio (verhaal) over zichzelf te ordenen brengt het een genezende werking met zich mee.

LICHTTHERAPIE

Lichttherapie kan worden ingezet bij de aandoening “Seasonal Affective Disorder” ofwel Seizoensafhankelijke Depressie (SAD). In de volksmond wordt deze aandoening ‘winterdepressie’ genoemd. Ingeval van een SAD ontstaan depressieve symptomen door een tekort aan licht, maar de klachten verdwijnen ook weer vanzelf als men aan voldoende licht wordt blootgesteld.

Men kan last hebben van vermoeidheid, overmatig slapen, een verschuiving van het dag en nacht ritme, een verstoord eetpatroon, prikkelbaarheid, somberheid en een verminderde behoefte aan sociale contacten. U wordt voor een periode blootgesteld aan een lamp met een lichtsterkte van 10.000 lux, waardoor de klachten sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

STEUNENDE EN STRUCTURERENDE THERAPIE

Steunende en structurerende therapie is een vorm van communicatieve behandeling welke zich richt op het aanbrengen van structuur, stabiliteit en het oplossen van praktische problemen. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van technieken vanuit de gedragstherapie. Bij deze therapie gaan we ervan uit dat emoties en gedrag het gevolg zijn van uw eigen overtuigingen en gedachtes. Door aan uw gedachtes en gedrag te werken zal er verbetering op het gebied van uw klachten ontstaan.

Deze behandeling kan individueel of groepsgewijs geboden worden.

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat irrationele gedachten zorgen voor niet-functioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. Met CGT richten we ons op het veranderen van de inhoudelijke gedachten, zodat het gedrag ook verbeterd en daarmee ook de uitkomsten van het gedrag zullen verbeteren.

SCHEMATHERAPIE

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige en/of chronische psychische (persoonlijkheids)stoornissen. Schematherapie richt zich op het vinden van de oorsprong van gedragspatronen om die vervolgens te doorgronden en te veranderen. De focus ligt op het inventariseren van functionele en realistische behoeften, zodat men voor zichzelf kan opkomen. Schematherapie richt zich op verandering van gedachten, gevoelens en gedrag.

SYSTEEMTHERAPIE

Systeemtherapie is een verzamelnaam voor alle methodieken en strategieën die gebruikt worden in de begeleiding en behandeling van gezinnen met allerlei psychosociale problemen. Het uitgangspunt is dat elk individu onderdeel is van een systeem (gezin, familie, relatie). Door het systeem te betrekken bij de behandeling, kunnen individuele klachten effectief afnemen.

GEZINSTHERAPIE / PARTNER- EN RELATIETHERAPIE

Gezinstherapie en partner- relatietherapie zijn vormen van systeemtherapie, welke gericht zijn op verstoorde relaties tussen gezinsleden of partners.

EMDR

Eye movement desensitization and reprocessing (afgekort EMDR) is een therapeutische behandelmethode die met name toegepast wordt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij EMDR worden traumatische herinneringen opgeroepen terwijl de aandacht wordt afgeleid met oogbewegingen. Met EMDR blijkt het vaak mogelijk deze traumatische respons volledig te laten verdwijnen, zonder uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd.

EXPOSURE THERAPIE

Exposure wordt toegepast bij angst- en paniekgerelateerde klachten. Er zijn diverse vormen van exposure. Centraal staat dat u stapsgewijs wordt blootgesteld aan uw angsten. Eventueel wordt u hierbij medicamenteus ondersteund.

BEWEGING- & RELAXATIETHERAPIE

Zowel bewegingstherapie als relaxatietherapie richten zich op het aanpakken van verstoringen in lichaam en geest door stress, angsten en/of spanningen. Bij deze therapievormen worden verschillende therapeutische methodieken waaronder ademhaling, fysieke inspanning en ontspanning, visualisaties en meditatie ingezet. Na elke sessie voelt u zich meer ontspannen, waardoor u steeds meer tot uw energie kunt komen. Deze therapievormen worden in groepsverband gegeven.

RUNNINGTHERAPIE

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Deze methode richt zich op het activeren van lichaam en geest door beweging en het sociale groepsgevoel anderzijds.

RATIONEEL EMOTIEVE THERAPIE (RET)

Rationeel Emotieve Therapie is vorm van psychotherapie en CGT, welke zich richt op het gezonde verstand én het gevoel. Het helpt in anders denken, voelen en doen, waardoor problemen effectiever worden benaderd en opgelost. Gevoel en gedrag worden in belangrijke mate bepaald door onze gedachten en die kunnen we zélf veranderen. Kerngedachte van RET is dat het niet de mensen of dingen in de wereld zijn waardoor mensen van slag raken, maar hun gedachten daarover.

VOEDINGSTHERAPIE

Voedingstherapie richt zich op een fit en gezondheid lichaam, door het aanpakken van slechte eetgewoonten, vermoeidheid, allergieën, spijsverteringsproblemen, hart- en vaatziekten en overgewicht en ondergewicht. Door effectieve voedingsadviezen en gebruikmaking van roosters helpen we u om structuur aan te brengen in de voeding.

Geestelijke problemen gaan vaak gepaard met psychosociale problemen (m.b.t. relaties, school, werk, huisvesting, financiën). We vinden het belangrijk om ook met u te kijken naar de voornoemde zaken, zodat we u nog beter kunnen helpen. Bij Spectrum onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders. Bij ons kunt u daarom ook terecht voor begeleiding. Om in aanmerking te komen voor begeleiding, dient er wel sprake te zijn van mentale problemen, bijv. depressie, angsten of PTSS.

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING

Sociaal-maatschappelijke begeleiding richt zich op de stressfactoren waardoor psychische klachten vaak ontstaan of in stand worden gehouden. We kunnen u helpen door te adviseren en te begeleiden in allerlei zaken die u zelf niet (meer) kunt.

JURIDISCHE BEGELEIDING

Juridische begeleiding richt zich op een intensievere vorm van begeleiding. Als er bijvoorbeeld sprake is van een afwijzing van een uitkering, een niet betalende werkgever omdat u ziek bent of u wilt in bezwaar tegen een overheidsorgaan, dan kunnen we – in bijzondere gevallen – begeleiden met bezwaar- en beroepsprocedures.

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB:22221081
KvK: 72862009