was successfully added to your cart.
Stoornis

Wat is een eetstoornis?

By januari 1, 2019 No Comments

Mensen die een eetstoornis hebben zijn geobsedeerd door voedsel, gewicht en lichaamsomvang. Er zijn in totaal 4 typen eetstoornissen te onderscheiden. Het bekendste type is Anorexia Nervosa.

Definitie: Wat zijn de kenmerken van een eetstoornis?

Mensen die last hebben van een eetstoornis, hebben vaak te maken met de volgende dingen:

– Een verkeerd lichaamsbeeld

– Angst om aan te komen

– Veel bezig met afvallen

– Soms een streng dieet afgewisseld door extreme eetbuien

– Gebruik van laxeermiddelen

– Lichamelijke klachten, vaak pijn aan de maag

Welke soorten eetstoornissen zijn er?

Anorexia Nervosa

Bij deze type eetstoornis onderdrukken mensen doelbewust hun eetlust en hongergevoel, om zo af te kunnen vallen. Het afvallen werkt verslavend waardoor ze er mee door blijven gaan, zelfs als zij op een laag gewicht zitten. De eetstoornis ontstaat meestal vanuit een laag zelfbeeld. Het afvallen geeft de mensen lang een sterk en veilig gevoel.

Boulimia Nervosa

Bij Boulimia Nervosa is er sprake van eetbuien die worden afgewisseld door bepaalde periodes waarin er juist ‘matig’ wordt gegeten. De drang om te eten lijkt een verslaving. Het gaat dan niet om het stillen van honger maar om het eten. Er worden in korte tijd grote hoeveelheden eten naar binnen gewerkt tijdens een eetbui. Na zo een eetbui proberen mensen met Boulimia Nervosa om het eten dat ze hebben gegeten tijdens de eetbui zo snel mogelijk kwijt te raken. Dit gebeurt vaak middels het doelbewust braken en het gebruik van laxeermiddelen.

Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven

Bij de eetstoornis niet anderszins omschreven, is er sprake van een aantal kenmerken van de eetstoornissen anorexia nervosa of boulimia nervosa, maar wordt er niet aan alle criteria voldaan.

Binge Eating Disorder

Bij deze type eetstoornis wordt er in korte tijd een grote hoeveelheid voedsel ingenomen, waarbij het gaat om het eten en niet om het stillen van honger. Vaak wordt het voedsel gegeten zonder dat het wordt geproefd. Het verschil met Boulimia Nervosa, is dat het niet noodzakelijk gevolgd wordt door een periode van ‘matig’ eten.

Prevalentie: hoe vaak komt een eetstoornis voor?

Eetstoornissen komen het vaakst voor bij vrouwen. Het ontstaat meestal tussen de leeftijd van 15 en 29 jaar. Ongeveer 0,3 procent van alle jonge vrouwen tussen de 15 en 29 jaar heeft Anorexia Nervosa. Voor Boulima Nervosa ligt dit percentage iets hoger met 1 procent.

Risico factoren: Hoe ontstaat een eetstoornis?

Eetstoornissen ontstaan door een combinatie van verschillende factoren. Het kan te maken hebben met de aanleg van de mens, maar ook met de omgeving en de persoonlijkheid van iemand. Vooral de persoonlijkheid speelt een grote rol in het ontstaan van een eetstoornis. Dit heeft ermee te maken dat je persoonlijkheid maakt of je zelfvertrouwen bijvoorbeeld afhangt van je uiterlijk. Ook perfectionistische mensen hebben vaak een grotere kans om een eetstoornis te ontwikkelen.

Behandeling: Hoe wordt een eetstoornis behandeld?

Cognitieve gedragstherapie is de meest onderzochte en effectief gebleken psychologische behandeling bij eetstoornissen. In de behandeling wordt onder andere onderzocht welke gedachten er zijn over eten, gewicht en lichaamsvormen en of deze gedachten kloppen. Psycho-educatie is hierin ook heel belangrijk, zodat er genoeg informatie wordt gegeven over de eetstoornis.

Leave a Reply