Vrijwel volledige vergoeding bij een restitutiepolis

Vergoedingswijzer

U treft hier het overzicht op belangrijke vragen met betrekking tot wat uw zorgverzekeraar vergoed en welke kosten eventueel voor uw rekening komen. Het is fijn om te weten dat de kosten van uw behandeling – afhankelijk van uw polis – over het algemeen grotendeels worden vergoed.

Let op: nieuw bekostigingsmodel in de GGZ per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 is de GGZ landelijk gestart met een nieuw bekostigingsmodel: het Zorgprestatiemodel (Zpm). Het team van Spectrum is volledig voorbereid op de nieuwe financieel/administratieve veranderingen. Maar ook voor cliënten zijn er veranderingen. De belangrijkste zetten we hier op een rij:

 • Een behandeling wordt niet meer achteraf gedeclareerd middels één factuur, maar voortaan maandelijks, aan de hand van de verleende zorg. In deze factuur staat transparant wie u gesproken heeft, welke verrichtingen zijn uitgevoerd en hoeveel tijd en geld alles heeft gekost. In de praktijk zult u vaak weinig merken van het nieuwe bekostigingsmodel, omdat Spectrum de facturen vaak zelf rechtstreeks kan indienen;
 • Alleen voor Menzis / A.S.R. / Zorg en Zekerheid / DSW zal de maandelijkse factuur aan de cliënt worden verstuurd. De cliënt zal dan maandelijks de factuur zelf moeten indienen in de digitale omgeving van de zorgverzekeraar;
 • Afhankelijk van uw polis kan ook sprake zijn van een maandelijkse eigen bijdrage voor de cliënt. Dat is afhankelijk van het door u gekozen polistype en de afspraken met zorgverzekeraars. Hieronder leest u daarover meer.
 • Alle bestaande behandelingen worden hard afgesloten op 31-12-2021. Als de behandeling op 1-1-2021 wordt voortgezet, zal helaas sprake zijn van tweemaal een eigen risico (voor 2021 en voor 2022). Bij een voortgezette behandeling in 2022 is geen nieuwe verwijsbrief nodig;
 • De zorgverlening zal inhoudelijk niet veranderen.

Wilt u meer lezen over het Zorgprestatiemodel? Bekijk dan www.zorgprestatiemodel.nl.

Klik op het jaartal om de dan actuele informatie te bekijken.

Alles over het eigen risico voor u op een rij

In 2023 blijft het wettelijk eigen risico € 385 euro per verzekerde vanaf 18 jaar. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie zorgtoeslag. De zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Kinderen tot 18 jaar kunnen nog steeds meeverzekerd worden bij een van de ouders; voor kinderen geldt geen eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot € 885 euro.

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Hieronder ziet u of behandelingen in het basispakket wel of geen eigen risico kennen:

Geen eigen risico

 • Huisarts
 • Tandarts tot 18 jaar
 • Zwangerschap en geboortezorg
 • Wijkverpleging
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
Wél eigen risico

 • Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
 • Medisch specialist
 • Ziekenhuisverblijf
 • Medicijnen
 • Revalidatiezorg
 • Logopedie
 • Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
 • Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
 • Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
 • Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)

Lees de wijzigingen per 1 januari 2023

De basisverzekering: wat valt daaronder?

In Nederland is iedereen verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat betekent dat u hiervoor niet kunt worden geweigerd. De basis zorgverzekering vergoedt de belangrijkste zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ambulancevervoer, ziekenhuiszorg en medicijnen. Maar daarnaast ook nog:

 • Tandartskosten t/m 18 jaar
 • Kraamzorg en verloskundige hulp
 • Fysiotherapie: tot 18 jaar en voor chronische aandoeningen
 • Geneesmiddelen
 • Psychologische hulp
 • Wijkverpleging
 • Kosten voor de apotheek

Uw keuze: budget-, natura-, combinatie- of restitutiepolis?

Er zijn 4 verschillende basisverzekeringen. In onderstaand overzicht ziet u welke dat zijn en hoe groot de kans is dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Soort basisverzekering Kans op eigen bijdrage Premie per maand Vrijheid zorgkeuze
Budgetpolis Hoog Laagst Zeer beperkt
Naturapolis Hoog, maar beperkt Gemiddeld Beperkt tot gemiddeld, polisafhankelijk
Combinatiepolis Beperkt, vooral bij specifieke zorgverleners zoals fysiotherapeuten Gemiddeld Gemiddeld, polisafhankelijk
Restitutiepolis Vrijwel uitgesloten, tenzij u naar een hele dure privékliniek gaat waar de kosten veel hoger liggen dan het gemiddelde in Nederland. Hoogst Zeer uitgebreid

Voor de basisverzekering kunt u dus kiezen voor een budget- natura-, combinatie- of restitutiepolis. Met een budget of naturapolis bent u het goedkoopst uit, maar heeft u weinig keuzevrijheid in zorgaanbieders, waardoor uw eigen bijdrage mogelijk groter is bij een (medische) behandeling. Met een restitutiepolis heeft u de meeste keuzevrijheid, maar deze variant is iets duurder, al wordt dan wel nagenoeg alles vergoed. De in de GGZ berekende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onze afspraken met zorgverzekeraars

Spectrum GGZ heeft in 2023 goede afspraken met de meeste zorglabels, waarbij uw behandeling vaak volledig wordt vergoed. Soms is sprake van een (maandelijkse) eigen bijdrage. Hieronder leest u wanneer dat het geval is.

Voor de zorgverzekeraars Achmea, VGZ en hun labels geldt:

 • Spectrum GGZ heeft goede (betaal)afspraken gemaakt met de genoemde zorgverzekeraars. U hoeft bij Spectrum GGZ niet bang te zijn voor een patiëntenstop;
 • Spectrum dient de facturen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar, de cliënt heeft hier geen omkijken naar;
 • Er is geen voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar nodig, waardoor uw behandeling geen vertraging oploopt;
 • We nemen gedurende het hele jaar nieuwe patiënten aan voor behandeling en zullen uw behandeling nooit weigeren als deze binnen onze inclusiecriteria valt;
 • Voor de meeste restitutievarianten geldt een vergoeding van vrijwel 100%. Bij andere polisvarianten zal de vergoeding lager zijn, waardoor een hogere eigen bijdrage van de cliënt aan de orde kan zijn.


Voor de zorgverzekeraars Menzis en hun labels (Hema, AnderZorg, Vinkvink) geldt:

 • Spectrum GGZ heeft beperkte (betaal)afspraken gemaakt met de genoemde zorgverzekeraars. Dat betekent dat cliënten maandelijks een factuur ontvangen die zij zelf moeten indienen in hun digitale portaal bij de zorgverzekeraar;
 • De zorgverzekeraar maakt de vergoeding over op het rekeningnummer van cliënt, die de ontvangen vergoeding z.s.m. aan Spectrum dient over te maken;
 • Er is geen voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar nodig, waardoor uw behandeling geen vertraging oploopt;
 • We nemen gedurende het hele jaar nieuwe patiënten aan voor behandeling en zullen uw behandeling nooit weigeren als deze binnen onze inclusiecriteria valt;
 • Voor de meeste restitutievarianten geldt een vergoeding van vrijwel 100%. Bij andere polisvarianten zal de vergoeding lager zijn, waardoor een hogere eigen bijdrage van de cliënt aan de orde kan zijn.

Voor de zorgverzekeraars CZ, A.S.R., ONVZ, Zorg en Zekerheid en hun labels geldt:

 • Spectrum GGZ heeft beperkte (betaal)afspraken gemaakt met de genoemde zorgverzekeraars. Dat betekent dat we het hele jaar in beperkte mate nieuwe patiënten kunnen aannemen. Informeer hierover alvorens starten!;
 • Spectrum dient de facturen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar, de cliënt heeft hier geen omkijken naar;
 • Indien de toestemming wordt verleend, kan Spectrum rechtstreeks declareren de cliënt heeft hier geen omkijken naar;
 • Voor de meeste restitutievarianten geldt een vergoeding van vrijwel 100%. Bij andere polisvarianten zal de vergoeding lager zijn, waardoor een hogere eigen bijdrage van de cliënt aan de orde kan zijn.

Voor de zorgverzekeraar DSW en hun labels geldt:

 • Spectrum GGZ heeft geen (betaal)afspraken kunnen maken met de genoemde zorgverzekeraars. Dat betekent dat Spectrum cliënten verzekerd bij deze zorgverzekeraars helaas niet van dienst kan zijn in 2023.

Kort samengevat:
Indien u gekozen heeft voor een restitutiepolis, dan wordt de behandeling bij Spectrum GGZ voor 90 – 100% vergoed. Bij een budgetverzekering is de kans klein dat uw behandeling volledig vergoed wordt, waardoor sprake kan zijn van maandelijkse eigen bijdragen. Deze kosten dient u zelf te betalen. Dit staat ook beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Als u precies wilt weten wat vergoed wordt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

No Show

Een afspraak kunt u tijdig – d.w.z. tenminste 24 uur – van te voren afzeggen. Indien u niet verschijnt zonder tijdige afmelding, worden de reserveringskosten in rekening gebracht (per 1-1-2022: € 80 euro). Dit staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden en op onze afspraakkaartjes. Deze kosten zijn niet bij uw zorgverzekering te declareren.

Alles over het eigen risico voor u op een rij

In 2022 blijft het wettelijk eigen risico € 385 euro per verzekerde vanaf 18 jaar. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie zorgtoeslag. De zorgtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Kinderen tot 18 jaar kunnen nog steeds meeverzekerd worden bij een van de ouders; voor kinderen geldt geen eigen risico. Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot € 885 euro.

De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Hieronder ziet u of behandelingen in het basispakket wel of geen eigen risico kennen:

Geen eigen risico

 • Huisarts
 • Tandarts tot 18 jaar
 • Zwangerschap en geboortezorg
 • Wijkverpleging
 • Fysiotherapie tot 18 jaar
Wél eigen risico

 • Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
 • Medisch specialist
 • Ziekenhuisverblijf
 • Medicijnen
 • Revalidatiezorg
 • Logopedie
 • Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
 • Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
 • Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
 • Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
 • Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)

Lees de wijzigingen per 1 januari 2022

De basisverzekering: wat valt daaronder?

In Nederland is iedereen verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat betekent dat u hiervoor niet kunt worden geweigerd. De basis zorgverzekering vergoedt de belangrijkste zorg. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ambulancevervoer, ziekenhuiszorg en medicijnen. Maar daarnaast ook nog:

 • Tandartskosten t/m 18 jaar
 • Kraamzorg en verloskundige hulp
 • Fysiotherapie: tot 18 jaar en voor chronische aandoeningen
 • Geneesmiddelen
 • Psychologische hulp
 • Wijkverpleging
 • Kosten voor de apotheek

Uw keuze: budget-, natura-, combinatie- of restitutiepolis?

Er zijn 4 verschillende basisverzekeringen. In onderstaand overzicht ziet u welke dat zijn en hoe groot de kans is dat u een eigen bijdrage moet betalen.

Soort basisverzekering Kans op eigen bijdrage Premie per maand Vrijheid zorgkeuze
Budgetpolis Hoog Laagst Zeer beperkt
Naturapolis Hoog, maar beperkt Gemiddeld Beperkt tot gemiddeld, polisafhankelijk
Combinatiepolis Beperkt, vooral bij specifieke zorgverleners zoals fysiotherapeuten Gemiddeld Gemiddeld, polisafhankelijk
Restitutiepolis Uitgesloten, tenzij u naar een hele dure privékliniek gaat waar de kosten veel hoger liggen dan het gemiddelde in Nederland. Hoogst Zeer uitgebreid

Voor de basisverzekering kunt u dus kiezen voor een budget- natura-, combinatie- of restitutiepolis. Met een budget of naturapolis bent u het goedkoopst uit, maar heeft u weinig keuzevrijheid in zorgaanbieders, waardoor uw eigen bijdrage mogelijk groter is bij een (medische) behandeling. Met een restitutiepolis heeft u de meeste keuzevrijheid, maar deze variant is iets duurder, al wordt dan wel nagenoeg alles vergoed. De in de GGZ berekende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Onze afspraken met zorgverzekeraars

Spectrum GGZ heeft in 2022 goede afspraken met de meeste zorglabels, waarbij uw behandeling vaak volledig wordt vergoed. Soms is sprake van een maandelijkse eigen bijdrage. Hieronder leest u wanneer dat het geval is.

Voor de zorgverzekeraars Achmea, VGZ en CZ en hun labels geldt:

 • Doordat Spectrum GGZ goede afspraken heeft gemaakt met de genoemde zorgverzekeraars, hoeft u bij Spectrum GGZ niet bang te zijn voor een patiëntenstop. We nemen gedurende het hele jaar nieuwe patiënten aan voor behandeling en zullen uw behandeling nooit onverhoopt staken vanwege het bereiken van een omzetplafond;
 • Voor Achmea en VGZ geldt een 100% vergoeding bij een restitutiepolis, bij andere polissen is wél sprake van eigen bijdragen;
 • Voor CZ geldt een 100% vergoeding bij élke polis en geen eigen bijdragen;
 • Spectrum dient de facturen rechtstreeks in, de cliënt heeft geen omkijken.


Voor de zorgverzekeraars Eucare, ENO en ONVZ en hun labels geldt:

 • Voor Eucare, ENO en ONVZ geldt een 100% vergoeding bij een restitutiepolis; bij andere polissen is wél sprake van eigen bijdragen;
 • Spectrum dient de facturen rechtstreeks in, de cliënt heeft geen omkijken.

 

Voor de zorgverzekeraars Menzis, DSW, A.S.R., Zorg en Zekerheid en hun labels geldt:

 • Voor Menzis, DSW, A.S.R. en Zorg en Zekerheid geldt een 100% vergoeding bij een restitutiepolis; bij andere polissen is wél sprake van eigen bijdragen;
 • Bij A.S.R. is voorafgaand aan de behandeling een zorgmachtiging nodig, waarbij eerst toestemming wordt gevraagd;
 • Spectrum kan voor deze verzekeraars de facturen niet rechtstreeks indienen; de cliënt dient deze maandelijks in via de “mijn’-omgeving.

Kort samengevat:
Indien u gekozen heeft voor een restitutiepolis, dan wordt de behandeling bij Spectrum GGZ volledig vergoed. Bij een budgetverzekering is de kans klein dat uw behandeling volledig vergoed wordt, waardoor sprake kan zijn van maandelijkse eigen bijdragen. Deze kosten dient u zelf te betalen. Dit staat ook beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Als u precies wilt weten wat vergoed wordt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

No Show

Een afspraak kunt u tijdig – d.w.z. tenminste 24 uur – van te voren afzeggen. Indien u niet verschijnt zonder tijdige afmelding, worden de reserveringskosten in rekening gebracht (per 1-1-2022: € 80 euro). Dit staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden en op onze afspraakkaartjes. Deze kosten zijn niet bij uw zorgverzekering te declareren.

Eigen risico

In 2021 blijft het wettelijk eigen risico € 385 euro per verzekerde vanaf 18 jaar. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie zorgtoeslag. Kinderen tot 18 jaar kunnen nog steeds meeverzekerd worden bij een van de ouders. Voor hen geldt geen eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot € 885 euro. Hieronder ziet u of behandelingen in het basispakket wel of geen eigen risico kennen:

Geen eigen risico
– Huisarts
– Tandarts tot 18 jaar
– Zwangerschap en geboortezorg
– Wijkverpleging
– Fysiotherapie tot 18 jaar

Eigen risico
– Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
– Medisch specialist
– Ziekenhuisverblijf
– Medicijnen
– Revalidatiezorg
– Logopedie
– Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
– Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
– Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
– Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
– Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)

Lees de wijzigingen per 1 januari 2021

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat betekent dat u hiervoor niet kunt worden geweigerd.

Budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering?

Voor de basisverzekering kunt u kiezen voor een budget- natura-, combinatie- of restitutieverzekering. Met een budget of naturapolis bent u het goedkoopst uit, maar heeft u weinig keuzevrijheid in zorgaanbieders, waardoor uw eigen bijdrage mogelijk groter is bij een behandeling. Met een restitutiepolis heeft u de meeste keuzevrijheid, maar deze variant is iets duurder, al wordt dan wel nagenoeg alles vergoed. De in de GGZ berekende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afspraken met zorgverzekeraars

Spectrum GGZ heeft in 2021 afspraken met de volgende zorglabels, waarbij uw behandeling volledig wordt vergoed:
Promovendum
Besured
National Academic
Aon
Aevitae

Heeft u bij een andere zorglabel een restitutieverzekering, dan is de kans groot dat de behandeling bij Spectrum GGZ volledig vergoed wordt. Bij een budgetverzekering is de kans klein dat de behandeling volledig vergoed wordt. In dat geval betaalt u bij Spectrum GGZ nooit meer dan 20% van de factuur zelf. Dit staat ook beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Als u precies wilt weten wat vergoed wordt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

No Show

Een afspraak dient tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien u niet verschijnt zonder tijdige afmelding, worden de reserveringskosten in rekening gebracht (€ 50 euro). Dit staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden en op onze afspraakkaartjes. Deze kosten zijn niet bij uw zorgverzekering te declareren.

Eigen risico

In 2020 blijft het wettelijk eigen risico € 385 euro per verzekerde vanaf 18 jaar. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie zorgtoeslag. Kinderen tot 18 jaar kunnen nog steeds meeverzekerd worden bij een van de ouders. Voor hen geldt geen eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot € 885 euro. Hieronder ziet u of behandelingen in het basispakket wel of geen eigen risico kennen:

Geen eigen risico
– Huisarts
– Tandarts tot 18 jaar
– Zwangerschap en geboortezorg
– Wijkverpleging
– Fysiotherapie tot 18 jaar

Eigen risico
– Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
– Medisch specialist
– Ziekenhuisverblijf
– Medicijnen
– Revalidatiezorg
– Logopedie
– Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
– Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
– Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
– Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
– Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)

Lees de wijzigingen per 1 januari 2020

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat betekent dat u hiervoor niet kunt worden geweigerd.

Budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering?

Voor de basisverzekering kunt u kiezen voor een budget- natura-, combinatie- of restitutieverzekering. Met een budget of naturapolis bent u het goedkoopst uit, maar heeft u weinig keuzevrijheid in zorgaanbieders, waardoor uw eigen bijdrage mogelijk groter is bij een behandeling. Met een restitutiepolis heeft u de meeste keuzevrijheid, maar deze variant is iets duurder, al wordt dan wel nagenoeg alles vergoed. De in de GGZ berekende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afspraken met zorgverzekeraars

Spectrum GGZ heeft in 2020 afspraken met de volgende zorglabels, waarbij uw behandeling volledig wordt vergoed:
Promovendum
Besured
National Academic
Aon
Aevitae

Heeft u bij een andere zorglabel een restitutieverzekering, dan is de kans groot dat de behandeling bij Spectrum GGZ volledig vergoed wordt. Bij een budgetverzekering is de kans klein dat de behandeling volledig vergoed wordt. In dat geval betaalt u bij Spectrum GGZ nooit meer dan 20% van de factuur zelf. Dit staat ook beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Als u precies wilt weten wat vergoed wordt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

No Show

Een afspraak dient tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien u niet verschijnt zonder tijdige afmelding, worden de reserveringskosten in rekening gebracht (€ 50 euro). Dit staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden en op onze afspraakkaartjes. Deze kosten zijn niet bij uw zorgverzekering te declareren.

Eigen risico

In 2019 blijft het wettelijk eigen risico € 385 euro per verzekerde vanaf 18 jaar. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie zorgtoeslag. Kinderen tot 18 jaar kunnen nog steeds meeverzekerd worden bij een van de ouders. Voor hen geldt geen eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot € 885 euro. Hieronder ziet u of behandelingen in het basispakket wel of geen eigen risico kennen:

Geen eigen risico
– Huisarts
– Tandarts tot 18 jaar
– Zwangerschap en geboortezorg
– Wijkverpleging
– Fysiotherapie tot 18 jaar

Eigen risico
– Labonderzoek (zoals bloedonderzoek) en scans, op advies van de huisarts
– Medisch specialist
– Ziekenhuisverblijf
– Medicijnen
– Revalidatiezorg
– Logopedie
– Fysiotherapie voor aandoeningen op chronische lijst vanaf de 21e behandeling
– Fysiotherapie bij etalagebenen of voor versterken van bekkenbodem
– Dieetadvies (3 behandeluren / eigen risico)
– Ergotherapie (10 behandelingen / eigen risico)
– Hulpmiddelen (eigen risico bij aanschaf)

Lees de wijzigingen per 1 januari 2019

Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht, dat betekent dat u hiervoor niet kunt worden geweigerd.

Budget-, natura-, combinatie- of restitutieverzekering?

Voor de basisverzekering kunt u kiezen voor een budget- natura-, combinatie- of restitutieverzekering. Met een budget of naturapolis bent u het goedkoopst uit, maar heeft u weinig keuzevrijheid in zorgaanbieders, waardoor uw eigen bijdrage mogelijk groter is bij een behandeling. Met een restitutiepolis heeft u de meeste keuzevrijheid, maar deze variant is iets duurder, al wordt dan wel nagenoeg alles vergoed. De in de GGZ berekende tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afspraken met zorgverzekeraars

Spectrum GGZ is in 2019 volledig een niet-gecontracteerde zorgverlener. Er zijn geen afspraken met zorglabels. Bij een restitutieverzekering is de kans groot dat de behandeling bij Spectrum GGZ volledig vergoed wordt. Bij een budgetverzekering is de kans klein dat de behandeling volledig vergoed wordt. In dat geval betaalt u bij Spectrum GGZ nooit meer dan 20% van de factuur zelf. Dit staat ook beschreven in onze Algemene Voorwaarden. Als u wilt weten wat vergoed wordt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

No Show

Een afspraak dient tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien u niet verschijnt zonder tijdige afmelding, worden de reserveringskosten in rekening gebracht (€ 50 euro). Dit staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden en op onze afspraakkaartjes. Deze kosten zijn niet bij uw zorgverzekering te declareren.

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009