Ons leiderschap is uw kracht

Over ons

Het besturen van een medisch specialistische instelling gericht op geestelijke gezondheidszorg hangt voor ons samen met leiderschap, visie en talenten. Hieronder leest u meer over onze missie, het bestuur en de toezicht.

Missie / Visie

Spectrum GGZ positioneert zich als een hoogwaardige speler in de curatieve specialistische geestelijke gezondheidszorg, waarbij wij ons toeleggen op het bieden van zorg aan mensen die lichte tot gemiddelde psychische problemen ondervinden. De deskundigheid zit voornamelijk in de kennis van en over culturen, waardoor de wereldburger op juiste wijze bejegend kan worden in alle fasen, van intake tot diagnostiek, van behandeling tot nazorg.​ ​ De zorg die Spectrum GGZ wil bieden dient kleinschalig, persoonlijk, effectief, doelmatig en duurzaam te zijn, waarbij zelfregie en zorgbehoefte van de zorgvrager telkens kritisch zal worden meegewogen. We willen daarmee uitgroeien tot een centrum voor excellente en topklinische zorg. We helpen cliënten ook bij het vinden van een nieuw evenwicht en het weer functioneren binnen de maatschappij. Immers, een succesvolle integratie draagt bij aan de vermindering van psychische klachten.

​In het GGZ Kwaliteitsstatuut kunt u meer lezen over bijv. onze inclusie- en exclusiecriteria en hoe de zorgverlening bij ons is ingeregeld.

Raad van Bestuur

Spectrum GGZ is opgericht door professionals met een jarenlange ervaringsachtergrond in het medisch specialistische werkveld, de psychiatrie en daarnaast diverse bestuurs- en managementfuncties in het bedrijfsleven, onderwijs en politiek. De Raad van Bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de dagelijks leiding. Wij beschikken over een sprankelende passie in de interculturele psychiatrie. Onze missie is gebaseerd op vernieuwende ideeën en strategieën, welke samengevat worden in onze unieke wijze van aanpak. We beschikken over een groot netwerk waar diverse zorgverleners, verwijzers en ketenpartners, maar ook (sociaal)maatschappelijke- culturele, religieuze en politieke organisaties deel uitmaken. Onze insteek is om kwalitatief hoogwaardig, effectieve en doelmatige zorg te bieden. We zijn er voor elke wereldburger met alle culturele achtergronden. We dragen de opkomende ontwikkeling van interculturalisatie en cultuursensitief diagnosticeren en behandelen eveneens uit in onze diverse voordrachten en presentaties.

Raad van Commissarissen

Spectrum GGZ heeft statutair een Raad van Commissarissen (RvC) ingesteld welke toezicht houdt op de Raad van Bestuur.

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009