Zorgzaam, sociaal en sterk? Wij zoeken jou!

Vacature: Lid van de Raad van Toezicht

Functieomschrijving: Als lid van de Raad van Toezicht speel je een essentiële rol in het toezicht houden op de strategische koers en de kwaliteit van zorg binnen onze geestelijke gezondheidszorginstelling. Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van beleid en waarborgt de naleving van wet- en regelgeving. Als lid van de Raad van Toezicht heb je een belangrijke verantwoordelijkheid om de belangen van onze cliënten, medewerkers en stakeholders te behartigen.

Verantwoordelijkheden

• Werkgeverschap van het bestuur;
• Toezicht op het bestuur van de organisatie;
• Toetsing van de besluitvorming waaronder begroting, jaarrekening en (strategisch) beleid;
• Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en fungeren als klankbord en sparringpartner voor de Raad van Bestuur;
• Toezicht houden op de strategische ontwikkeling van de organisatie en het bewaken van de realisatie van de doelstellingen.
• Fungeren als klankbord en adviseur voor het bestuur, gebaseerd op kennis en ervaring in de gezondheidszorgsector.

Kwalificaties en vaardigheden

• Affiniteit met en kennis van de geestelijke gezondheidszorgsector
• Ervaring in bestuurlijke functies en/of toezichthoudende rollen
• Begrip van governance en compliance-aspecten binnen de zorgsector (zie ook: Gouvernancecode Zorg 2022)
• Analytisch vermogen en het vermogen om op strategisch niveau te denken
• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
• Integriteit, onafhankelijkheid en een kritische en constructieve houding
• Vermogen om samen te werken als onderdeel van een multidisciplinair team
• Beschikbaarheid om gemiddeld 4 uur per kalenderjaar te besteden aan verplichte vergadering(en)

Deze functie biedt de mogelijkheid om een waardevolle bijdrage te leveren aan de geestelijke gezondheidszorg en de ontwikkeling van onze organisatie. Als lid van de Raad van Toezicht speel je een belangrijke rol in het waarborgen van kwalitatieve zorg en het bevorderen van het welzijn van onze cliënten.

Bezoldiging

Voor deze functie wordt elk lid € 200 ,- per jaar uitbetaald bij deelname aan de verplichte vergadering(en).

Contact

Interesse gewekt? Je kunt je CV aan ons richten via info@spectrumggz.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op! We kijken ernaar uit om van gekwalificeerde kandidaten te horen en hen te betrekken in het selectieproces. Momenteel is er geen sluitingsdatum voor sollicitaties. 

Adres:
Jan Pieterszoon Coenstraat 7
2595 WP DEN HAAG
E-mail:
info@spectrumggz.nl
Algemene contactgegevens:
Tel.: 070 – 7999 110
Mob.: 06 – 38 43 68 69 (ook WhatsApp)
Fax: 070 – 8910 554
Bedrijfsgegevens:
AGB: 22221081
KvK: 72862009